fredag 26 april 2013

Hur har vid det med lag och ordning?


Den senaste tiden har två av våra samhällsviktigaste myndigheter hamnat i blåsväder när de tillämpat de lagar som de har att upprätthålla. Svidande kritik har riktats mot polismyndigheten i samband med mindre lyckade biljakter. Likaså har Migrationsverket fått utstå hård kritik för att den på ett plumpt och inhumant sätt skulle avvisa flyktingar utan asylskäl.

Myndigheterna bedriver båda en verksamhet som berör då deras beslut och insatser ofta får stora implikationer för den enskilda. Och det är säkert också så att de gång från annan förtjänar en känga. Dock, kritiken är alltför ofta såväl svepande, onyanserad som opportunistisk. När körkortslösa bilister flyr polisen i 160 knyck för att sedan passera stängda brobommar och ända i en tragisk död så är det polisen som klandras. Detta utan tanke på den fara bilisterna utsatt andra för eller på att åtminstone två lagbrott begåtts på vägen. Migrationsverket får ständig kritik för sina påstått hjärtlösa avvisningsbeslut trots att verket egentligen bara upprätthåller lag och ordning, i de allra flesta fall på ett professionellt och rättssäkert sätt.

Rättsstaten Sverige ska vara konsekvent, lagar och regler ska följas. Det samhällskritiska ansvaret för att så sker bär de myndigheter som utsetts därtill av våra folkvalda. Respekteras inte detta befinner vi oss på ett sluttande plan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar