onsdag 17 februari 2016

Populismen har sin plats

Har sin plats.
I USA:s primärvalscirkus flyger nu antiallopopulisten Donald Trump och gammelsocialisten Bernie Sanders högt. Arga antimän med tydliga budskap, präglade av en ogenerad populism. Gemensamt för de två, med i övrigt fullständigt motstående agendor, är att de inte är nedkladdade med den etablerade politikens sörja.

I Europa har populismen frodats länge nu. I Sverige mår de två ytterlighetspartierna mycket väl därute på sin vänstra respektive högra flank, alltmedan etablissemanget däremellan pressats ihop till oigenkännlighet. Utvecklingen förvånar inte då alltfler upplever sig övergivna eller rent av bedragna av sina politiker. Den svenska flyktingdebatten är ett utmärkt exempel. När alternativen upplevs som få eller inga får man ta det som erbjuds, och populisternas SD välkomnade med öppen famn. Arga och upprörda lämnar upplevt övergivna väljare etablissemanget i protest.

Förklaringsmodellerna till populismens frammarsch skiljer sig givetvis länder emellan, men nämnaren är gemensam. Där uppe i sina elfenbenstorn, i de politiska korridorerna, har kontakten med verklighet och väljare förlorats. Därför har populismen sin plats.

måndag 8 februari 2016

Offer och förövare

I Sverige har vi fått lära oss
att gilla olika
Tvivelsutan frodas intolerans, unkna åsikter och fördomar hos breda lager i det svenska samhället. Genom lagar, opinionsbildning och preventivt arbete har därför det ideella, civila och politiska länge och målmedvetet arbetat för att begränsa dess omfattning. Det mesta pekar på att arbetet varit framgångsrikt. Exempelvis pekar Gender Inequality Index ut Sverige som världens näst mest jämställda land (2012). Spartacus International Gay Guides gay index utnämner Sverige till världens gayvänligaste land. Ingenting tyder heller på att det skulle se annorlunda ut vad gäller acceptans för andra religiösa eller politiska uppfattningar.

Slutsatsen är således att Sverige är ett tolerant land. Därför söker sig också tusentals människor årligen hit för att söka sin lycka, leva sitt egna liv och undslippa regimers, kulturers och strukturers förtryck. Tyvärr är denna förtryckta skara inte ensam om att söka tillflykt och trygghet här i landet. Från krig och ekonomisk misär finns otaliga anledningar att fly och då följer även förövare och förtryckare. Många gånger människor som andra redan flytt ifrån en gång. I Sverige har polisen registrerat över 5 000 incidenter kopplade till flyktingboenden, varav 600 gäller misshandel. Ingen statistik finns över hur många fall som har religiösa, sexuella eller könsrelaterade motiv men åtskillig vittnesbörd tyder på att de är av mer än ringa omfattning. Problemen låter sig sedan inte begränsas till boendena utan sprider sig med de boende när de flyttar därifrån och ut i övriga samhället.
På flyende fot är man alltid ett offer men vi får inte vara naiva inför det faktum att det bland dessa offer även finns förövare. Förövare som förpestar och förtrycker, både sina tidigare landsmän och samhället i övrigt.