lördag 26 maj 2018

Liberal av en orsak


Är du också liberal?
All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Så står det i Sveriges pampiga regeringsform och så ska staten hantera sin maktposition gentemot folket.
Liberalismen har i alla tider kämpat för den enskildes frihet att själv och fri samverkan få utforma sitt liv. Detta förutsätter frihet från förtryck, som exempelvis ett socialistiskt eller konservativt samhällsstyre på ett eller annat sätt medför. Liberalismen tar vid varje givet tillfälle strid mot maktcentrering och enväld. Liberaler är därför de främsta förkämparna för demokrati, rättsstaten och marknadsekonomin, som utgör de säkraste skyddsvallarna mot statligt politiskt förtryck. Regeringsformen är inget utdrag ur Liberalernas partiprogram men väl ett resultat av hundratals år av kamp. Kampen är dock i allra högsta grad pågående då många av de liberala värdena idag står under attack. Från vänster, höger och andra extremistiska håll.
Regeringsformen är liberal av en orsak, den ska skydda oss mot förtryck och verka för allas lika rätt. Tycker du att den är lika pampig som jag, då är du också liberal.

torsdag 24 maj 2018

Tveksamt om Demokraterna gör saken bättre


Göteborgs frälsare?
Göteborgs uppstickarparti Demokraterna går som tåget och noterar det näst högsta väljarstödet bland partierna i GP/Sifos senaste mätning. Självförtroendet hos Martin Wannholt, partiets grundare och förstanamn, är därför på topp.
Många göteborgare är förbannade. Det har nämligen beslutats att det ska byggas en tågtunnel under staden, Västlänken. Den kommer kosta åtskilliga miljarder och ställa till med oreda under byggtiden. Samtidigt har själva nyttan med den ifrågasatts. Vad som främst verkar uppröra är dock att stadens medborgare inte fått säga sitt i saken. Missnöjet som detta fört med sig har kanaliserat ett växande politikerförakt och gett en utmärkt jordmån för en rakryggad man av folket att stega fram. 
Västlänken har hanterats klantigt och förankringsprocessen varit obefintlig, det har Wannholts demokrater slagit mynt om. Partiet har profilerat sig som projektets argaste motståndare och lovar dyrt och heligt att stoppa det om de får förtroendet. Detta dock mot bättre vetande eftersom man rimligen inser att projektet inte längre går att stoppa. 
Vad Demokraterna då kan locka och betala med utvecklar Wannholt i en GP intervju (18/5). Löftena är vidlyftiga och finansieringen luftig. På ett bräde skulle man exempelvis hämta hem 19 miljarder genom att sälja tomträtter, vilket bland annat betalar 300 i och för sig nödvändiga civilanställda poliser. Göteborgarna ska dock inte behöva betala denna satsning själva genom försäljning av dyrbar mark. Pengarna ska nämligen återgäldas oss då Demokraterna skickar fakturan till Finansdepartementet, som garanterat kommer betala. Inte helt olikt finansieringen av Donald Trumps Mexikomur, där fakturan helt sonika skulle skickas till mexikanarna själva. Här i Göteborg ska Finansdepartementet betala för Wannholts poliser, lovas det. Vanskligt kan tyckas. Det andra stora löftet om ett tvålärarsystem är bra och behövligt men också kostsamt, drygt en miljard årligen. Inga problem, Demokraterna sparkar onödiga tjänstemän, lägger ned Business Region Göteborg och avsätter överflödiga politiker. Beloppen i denna del är ännu inte specificerade, men här finns säkert också åtskilliga miljarder att hämta.
Demokraterna värjer sig mot epitetet populister. Men den som ser sig omkring känner igen attributen. De lovar runt, hackar på sina hackkycklingar och funderar mindre över pengar. Du må avsky Västlänken och misstro politiken, men det är ytterst tveksamt om Demokraterna skulle göra saken bättre.

söndag 13 maj 2018

Fler skäl till euron


En euro betydligt fler än en SEK
Riksbankens misshandel av den svenska kronan aktualiserar frågan om lämpligheten i en egen penningpolitik. Riksbanken har bestämt sig för att lyfta inflationen till varje pris. Ett smidigt sätt är att pressa kronvärdet och därigenom importera inflation.
Ett lågt kronvärde är kortsiktig mumma för vissa exporttunga verksamheter men problematiskt för så många fler. Att konkurrera med en artificiellt låg valuta är nämligen fusk och innebär att verksamheter kan luta sig tillbaka istället för att innovera sig. Produktivitetsutvecklingen hämmas då. Sen har vi alla de importerande företag som trots högre inköpspriser i utländsk valuta inte kan höja sina priser. Särskilt mindre underleverantörer till industri- och verkstadsjättarna betalar detta pris. Men oavsett kronans svaghet eller styrka utgör enbart dess litenhet en risk. Risk är en kostnad i sig, när köpande eller säljande företag inte vet vad slutpriset kommer bli. Det är också sant att utländska investerare svårligen kan räkna på sin investering när kronan skvalpar. Då är det tryggare att satsa pengarna i euro, dollar eller någon annan världsvaluta.
Det kostar på att stå utanför eurogemenskapen, framförallt politiskt men helt uppenbart även ekonomiskt.

söndag 6 maj 2018

Flaggan i topp på Europadagen


Flaggor i topp på Europadagen
Europadagen firas den 9 maj varje år. Då hedras minnet av Robert Schumans deklaration från 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara fred och skapa välstånd. I år finns det skäl att uppmärksamma dagen lite extra.
EU-samarbetet har på sistone varit en allmän spottkopp för opinionstörstande politiker runt om i Europa. Inte heller svenska politiker går fria. Vår stats- respektive finansminister slår sig för bröstet när de trumpeterar ut att vi minsann är snålast i EU när det kommer till medlemsavgiften. Och det blir inget tu tal om att bidra med mer eller pruta på vår befintliga medlemsrabatt. Det kan låta bra på hemmaplan. För byråkratiapparaten EU är ett tacksamt byte och nog är det klokt att snåla. Men EU-medlemskapet är inte vilken kostnadspost som helst utan en långsiktig investering. Lilla exportberoende Sverige är ett av de länder som tjänar mest på EU:s inre marknad, och på de handelsavtal som unionen förhandlar fram för vår räkning. Vi får också en röst på den världspolitiska arenan som vi aldrig fått annars. Sen har vi de gränsöverskridande frågorna om terrorism, miljö, försvar, migration mm., som kräver ett starkt och intimt EU-samarbete.
EU är vår investering för framtiden, så låt flaggan vaja högt på Europadagen och dumsnåla inte med EU-avgiften.

tisdag 1 maj 2018

LO sänker nivån

En ohederlig allians
Första maj-tider är högtid för arbetarrörelsen. Socialdemokraterna och LO-aktiva paraderar stolt och rakryggat till tonerna av Internationalen. Särskilt rakryggade är de dock inte, i sina retoriska grepp.

LO, Socialdemokraternas främsta valarbetare, lanserade härom veckan sin valkampanj. Den är enkel och slagfärdig. Om alliansen vinner valet, med M och SD i spetsen, så kommer arbetaren bli av med jobbet heter det. Ohederligt, ogrundat och oseriöst. Kristersson påstås också vilja bestämma lönen för gruvarbetaren i Gällivare, vilket LO givetvis anser orimligt. Det vore det självklart också, om det legat ett uns av sanning i det. Moderaterna och alliansen vill dessutom lagstifta om sänkta löner och därigenom skicka ut ett åtskilligt antal arbetare i armod. Det är fel. Alliansens samlade förslag handlar snarare om att nya arbetsgrupper måste skapas, där kraven på utbildning är lägre varför löneanspråken också kan hållas nere.

Det är fult att ljuga, men det är ännu värre att LO avsiktligt försöker sänka debatten till Trumpnivå. Samtidigt som man planterar obefogad oro och misstänksamhet i samhället.