onsdag 11 maj 2011

Ogiltig frånvaro alltid lika ogiltig


Med all sannolikhet kommer skolk att stå med i betyget från och med höstterminen 2012. Kring detta har regeringspartierna slutligen enats efter idogt lobbyarbete av utbildningsministern och dennes parti.

Skolkfrågan är ännu en vattendelare i svensk skolpolitik. Från vänsterhåll vill man som vanligt frånta individen dess egna ansvar och istället lägga skulden hos någon annan. Håkan Johult säger sig vara ”oerhört upprörd” (till skillnad från sin välfärdspolitiske taleskvinna Ylva Johansson som ”inte har något emot förslaget”). Johult tycker det är ”hårt att skuldbelägga de som är hemma när vi inte vet orsaken”. Värre än vänsterkritiken är motståndet från en rad remissinstanser. Barnombudsman Fredrik Malmberg menar exempelvis att en notering i betyget ”kan undergräva en redan utsatt elevs självkänsla”.

I sammanhanget är det avgörande att kunna hålla två bollar i luften. Dels att ogiltig frånvaro alltid är ogiltig och dels att utsatthet alltid är utsatthet. En utsatt elevs frånvaro är lika ogiltig som en icke utsatt elevs. Den utsatte eleven ska ha rätt till skolans och omgivningens fulla stöd så att den inte ska behöva frånvara. Dessa elevers förvisso ogiltiga frånvaro men ändå i många fall motiverade utgör dock inget skäl att inte tydligt markera mot det oacceptabla i ogiltig frånvaro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar