lördag 23 september 2017

Må bäste populist vinna

En populistisk budget i sin 
finaste form.
Populister är vi alla, i olika grad. Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt, avgörande är snarare vilken form av populism det handlar om.

Alliansen vann löntagarnas hjärta genom de fem jobbskatteavdrag som genomfördes under dess regim. Mer pengar i plånboken för den som jobbar och står i, löd budskapet. Det gav alliansen två mandatperioder och Moderaterna historisk popularitet. Mer pengar till mig går hem hos de flesta och ger därför väljarstöd. Populistiskt utan tvekan men samtidigt en viktig reform som långsiktigt ökat arbetskraftsdeltagandet och uppmuntrar till nit och redlighet. Nuvarande regering levererar också mer till plånboken, men till dem som inte jobbar. Populism i sin finaste form, men med det tveksamma budskapet att man lika gärna kan hålla sig borta från arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna följer nogsamt opinionen och kan, på tryggt avstånd från regeringsansvaret, alltid erbjuda just det som väljarna för tillfället efterfrågar.
Populism kan vara förödande om den är kortsiktig och enbart syftar till enkla vinster, men den kan också vara av godo om den samtidigt tjänar ett långsiktigt syfte. Eftersom vi alla är populister får vi bara hoppas att bäste populist må vinna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar