fredag 2 juni 2017

Trump är inte vilket barn som helst

Trump är arg, på mamma, pappa
och sin orättvisa omvärld
Inte oväntat men likafullt korkat lät Donald Trump meddela att han nu ämnar lämna det så mödosamt framförhandlade Parisavtalet. Avtalet hade framförhandlats av presidentens förhatlige föregångare på posten tillsammans med företrädare för världens största utsläppare av växthusgaser. Avtalet var historiskt då det var första gången Kina, USA, Indien och EU förmådde enas kring ett bindande åtagande om att minska utsläppen.

Avtalet var inte bara positivt för miljön utan också för att det visade att världens ledare faktiskt kunde sitta ned, diskutera och enas i svåra frågor. Miljöfrågan är känslig eftersom eftergifter kortsiktigt kan innebära nackdelar för den ekonomiska utvecklingen. Xi Jinping, Barack Obama, Narendra Modi och EU:s ledare lyckades i vart fall med bedriften och avtalet skrevs i april 2016 under av sammantaget 195 länder. Donald Trump gillar dock inte Obama, eller någon annan som säger emot honom. Stursk och kavat som han är tänker han nu minsann lämna avtalet, enligt egen utsago för att göra sitt land ”great” igen. 
Det är svårt att se att han på allvar kan tro att kolbrytning och mer utsläpp skulle göra hans land stort igen. Istället handlar det nog om att han inte tål att bli emotsagd eller kan ge Obama ett erkännande. Som ett barn i trotsåldern lägger han därför armarna i kors, och gör tvärtemot vad mamma säger. Trump är dock tyvärr inte vilket barn som helst utan världens mäktigaste man.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar