söndag 19 maj 2013

Både billigare och tryggare i Nato


Svenskar synes allt mer positiva till en svensk Natoanslutning.Opinionssvängningen välkomnas
sedan ett Natomedlemsskap skulle ge oss såväl ett billigare försvar som en tryggare tillvaro.

De allt positivare tongångarna kan till stor del säkert förklaras utifrån den senaste tidens alarmerande rapporter och avslöjanden om ett enveckasförsvar som dessutom ligger och sover när ryssen hälsar på. Säkerligen har många även beaktat några av alla de rationella skäl som finns för ett medlemskap. Idag har Sverige, sett till befolkningsmängd, världens största vapenindustri vilken vi tvingats bygga upp under den långa neutralitetsperioden. Ett försvarssamarbete innebär att samarbetsländerna delar på ansvar och kostnader. I Europa har därför försvarskostnaderna sjunkit drastiskt vilket till stor del förklaras av Natosamarbetets inbyggda struktur av delat ansvar. Ett medlemskap skulle alltså innebära att även Sverige skulle kunna minska sina försvarsutgifter och samtidigt montera ned delar av sin överdimensionerade försvarsindustri.

Det finns goda grunder för såväl pacifister som försvarsivrare att samlas kring ett svenskt Natomedlemsskap, det skulle nämligen både göra oss tryggare och bli billigare.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar