onsdag 16 augusti 2017

Alliansalternativ är bättre än inget alternativ


Alliansalternativ,
bättre än inget alternativ
En av Sveriges just nu mest akuta frågor att lösa är hur alla de vuxna nyanlända ska få tillträde till arbetsmarknaden. Förslagen duggar och det färskaste kom från en samfälld allians. Förslaget går ut på att nyanlända och arbetslösa ungdomar utan avslutad gymnasieexamen ska kunna anställas till en lägre ingångslön än den kollektivavtalade. Samtidigt ska arbetsgivaren slippa arbetsgivaravgifter. Den speciella anställningsformen ska gälla under tre år. Om arbetsmarknadsparterna inte förmår att enas hotar lagstiftning, vilket går på tvärs med den svenska modellen.
Det senare är också den bärande invändningen från fack och vänsterhåll. Invektiven har varit hårda och det talas om Kinamodeller och ”hål i huvudet”. Problemet är då att kritikerna själva tycks stå handfallna inför problemet och verkar närmast lealösa, trots att de faktiskt sitter på taburetterna. Socialdemokraterna vågar och kan inte stöta sig med LO, och LO har sina medlemmar att försvara. Moment 22 således. En sådan situation kräver ett Alexanderhugg, troligen i form av lagstiftning och inbrytning i den svenska modellen. Detta kommer givetvis aldrig ske så länge S rattar skutan. Felet med Alliansens förslag är att det särbehandlar nyanlända, till förfång för övriga grupper utanför arbetsmarknaden. Det är olyckligt och riskerar fusk och snedvrider konkurrensen om jobben.
Problemet kvarstår dock och så länge Socialdemokraterna står svarslösa inför vår tids kanske största utmaning, förtjänar de inte förtroendet. Alternativet är som sagt inte klockrent, men bättre än inget alls.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar