måndag 5 maj 2014

En pinne i statistiken

Ungdomsarbetslösheten ligger på förskräckande nivåer. Enligt SCB:s officiella statistik går 26,3 procent av alla unga mellan 15 – 24 år utan arbete. Än värre ter sig siffrorna när man också beaktar alla dem, tiotusentals till antalet, som inte ens finns med i statistiken. Alla de, som vare sig söker jobb eller studerar.

SCB:s siffror målar en minst sagt mörk bild. Den som läser fotnoterna torde dock kunna besinna sig, i vart fall kunde jag det. Inte minst då jag insåg att jag själv utgjort en pinne i statistiken. Inför fler än en sommar har jag med lykta i hand och desperation i blicken sökt ett av kommunens fåtalt tillgängliga feriejobb. Det har även hänt att jag till och med planlöst strosat runt, utan någon som helst sysselsättning, men i väntan på kommande utlandsstudier och universitetsstart. Även om detta var tungt just då så utgjorde jag knappast del i ett gigantiskt samhällsproblem.


SCB:s statistik sänder chockvågor, dessa mattas dock betänkligt efter närmare granskning och eftertanke. Bortsett från alla arbetssökande studenter och sommarjobbssökare återstår drygt 10 procent arbetslösa, av dessa är det sedan 3 procent som har verkliga svårigheter att komma in. Låt oss därför rikta lyktan och insatserna mot denna lilla grupp, och inte mot rådvilla studenter och stackars skolbarn.

http://rasmusliberal.com/2014/05/06/larlingsvagen-mot-jobb/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar