tisdag 14 juni 2011

Intolerabel intolerans


Som traditionen bjuder har de flesta skolbarn nu sjungit ut det gångna läsåret i en närbelägen kyrka. Lite pompigt men framförallt stämningsfullt och vackert. Tämligen oskyldigt avhandlas den blomstertid som komma skall innan kyrka och skollokaler lämnas för ett väl förtjänat sommarlov.

I toleransens och korrekthetens Sverige kan dock denna tradition gå mot ett abrupt slut. Efter politiskt korrekta överväganden och vissa minst lika korrekta påpekanden från rektorer runt om har nämligen Skolinspektionen nu bett skolorna att noga tänka över om avslutningen verkligen måste hållas i kyrkan. Avslutningen är nämligen skolpliktig verksamhet och sådan ska vara konfessionslös. Då inte alla elever är av kristen tro skulle enligt den korrekte vissa elever tvingas skolka på självaste skolavslutningen.

Förhoppningsvis landar de flesta skolledningar i att avslutningen måste hållas i kyrkan. Detta efter konstaterandet att avslutningen faktiskt är konfessionslös även om den har en viss kristlig försmak. Den förälder som inte kan unna sitt barn denna upplevelse i sitt nya land präglas av en intolerabel intolerans som samhället inte ska sanktionera.

När man är beredd att vika sig för de krafter som vill sluta sig inåt har man slagit in på en farlig väg. Kristna, men ytterst sekulära, Sverige bygger på traditioner och särpräglas av tolerans och acceptans, om detta måste vi värna. Låt därför ungarna sluta sina böcker i närmsta kyrka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar