fredag 21 maj 2010

Hämmande skattetryck

Sverige rankas i år som världens sjätte konkurrenskraftigaste land och är därmed Europas lysande stjärna. Detta enligt den schweiziska handelshögskolan IMD:s årliga ranking. En flerårsöversikt visar att trenden varit stabilt positiv sedan 2006 då vi låg på en föga smickrande fjortondeplats.

Rankingen baseras på respektive lands prestationer inom 327 granskade områden som i grövre drag uppdelas i de fyra kategorierna ekonomisk prestation, politisk effektivitet, näringslivets effektivitet samt infrastruktur. I absolut toppklass ligger svensk infrastruktur med goda kommunikationer (såväl via väg och järnväg som telekommunikation) och en god miljö. På det ekonomiska området ger goda statsfinanser och låg inflation tätpositioner. Dock framhåller IMD att det oförsvarligt höga skattetrycket starkt hämmar den svenska konkurrenskraften. I kategorin ”skattepolitik” intar Sverige källarplacering med 50 länder framför oss.

Det ohämmade skattetrycket, på kapital, arbete, konsumtion och ägande, skrämmer bort investerare och deras kapital, får oss att arbeta mindre, köpa färre tjänster och produkter samt driver bolagsvinster utomlands. Det av regeringen påbörjade reformarbetet med sänkta skattepålagor, lägre anställningsavgifter och kommande förenklade kapitalvinstbeskattningsregler måste därför få fortsätta.

Vill vi nå en åtråvärd pallplacering i konkurrensligan krävs lägre och smartare beskattning. Rödgröna skatteschocker skulle inte bara svida i den egna plånboken utan samtidigt också försämra Sveriges konkurrenskraft och därmed allas vår framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar